PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA!

MIA Engineering, s. r. o.

Projekt: Zavedením inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti MIA Engineering, s.r.o.Popis projektu:
Projekt je súčasťou stredno- a dlhodobej stratégie žiadateľa. Žiadateľ v rámci projektu zamýšľa realizovať rozšírenie výrobných možností v oblasti výroby veľkorozmerných rotačných súčiastok a tým rozšírenie existujúceho portfólia spoločnosti. Jedná sa predovšetkým o vytvorenie komplexného typu výroby, ktorý po úspešnom sprevádzkovaní a spustení výroby umožní napĺňať aj kľúčové body stratégie spoločnosti:

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti,
  • zvýšenie výrobných kapacít,
  • rast tržieb z vlastných výrobkov a služieb,
  • spokojnosť zákazníkov.

Špecifickým cieľom projektu je:

  • diverzifikácia a rozširovanie produktového portfólia,
  • prienik na nové trhy vďaka novým výrobkom,
  • flexibilita a zvyšovanie kvality používaním inovatívnej modernej technológie.

Projekt je súčasťou stredno- a dlhodobej stratégie žiadateľa. Žiadateľ v rámci projektu zamýšľa realizovať rozšírenie výrobných možností v oblasti výroby veľkorozmerných rotačných súčiastok a tým rozšírenie existujúceho portfólia spoločnosti. Jedná sa predovšetkým o vytvorenie komplexného typu výroby, ktorý po úspešnom sprevádzkovaní a spustení výroby umožní napĺňať aj kľúčové body stratégie spoločnosti:

názov a sídlo prijímateľa: MIA Engineering s. r. o., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
miesto realizácie projektu: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum začatia projektu: 30. 09. 2013
dátum skončenia projektu: 28. 02. 2015

Zavedením inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti MIA Engineering, s. r. o.
názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.mhsr.sk, www.siea.sk
výška poskytnutého príspevku: 299 200,00 €

Zmluvy:

Zavedením inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti MIA Engineering, s. r. o.