PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA!

MIA Engineering, s. r. o.Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselnej automatizácie od plánovania až po spustenie do prevádzky. Sme schopní zabezpečiť návrh a konštrukciu produktu, poskytnúť služby v rámci základnej ponuky, ale aj riešenia šité na mieru, na základe požiadaviek zákazníka. Vieme ponúknuť svoje know-how v oblasti plánovania, mechanickej a elektrickej konštrukcie, simulácií, off-line programovania, PLC programovania.

ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVÍT

Aktivity

  • Konštrukčné práce v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • Vydavateľská činnosť
  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • Konzultačná činnosť a školenia v oblasti výpočtovej techniky